Strategic & Executive Alignement

Inzicht in scope, doelen en tijdslijnen van het gehele project in relatie tot de huidige status van de betreffende bedrijven.